Huidveroudering

Lees verder

Huidveroudering is een normaal verschijnsel en is onvermijdelijk bij alle mensen. Huidveroudering begint eigenlijk al vanaf ongeveer 25 jaar maar wordt pas echt zichtbaar tussen de 35ste en 40ste jaar. De snelheid en de mate waarmee de huid veroudert word deels door erfelijke en deels door uitwendige factoren bepaald. Ook ons leefstijl speelt hierbij een belangrijke rol.

Uitwendige factoren die de huidveroudering kunnen versnellen zijn ultraviolette stralen (zonlicht,zonneapparatuur en blauwe licht van pc’s, mobiele telefoons en moderne technologie), roken (nicotine), zwaartekracht (overgewicht), hormonen (menopauze), voeding, luchtverontreiniging (rook en gassen) en klimaat (hitte, wind).

Naarmate we ouder worden wordt collageen en elastine minder geproduceerd in de huid en daardoor verliest de huid zijn soepelheid, volume en stevigheid.

Behandelingen voor huidveroudering (Preventief):

Behandeling voor huidveroudering (fijne lijntjes, verslapping):